Неоперативна корекция на носа (ринопластика)

Dr. Stavrov Aesthetics
Dr. Stavrov Aesthetics

Корекция на нос (ринопластика) – бива оперативна и неоперативна. Носът е една от частите на човешкото тяло, чиито растеж продължава през целия живот на индивида. Най-честата индикация за такъв тип корекция са неудовлетворение от формата и размерите на носа от една страна, както и функционални нарушения от друга.

Оперативната ринопластика може да се определи като доста интензивна процедура, особено ако се базира на счупване на носната кост. Свързана е с болезненост, бавно възстановяване и не на последно място значителен финансов ресурс. Това са само част от причините пациентите да не направят крачката към желаната корекция. Още по-малко вероятно е човек да се подложи на такава интервенция в средна възраст.

Според данни от Американската асоциация на пластичните хирурзи, оперативната ринопластика е втората най-желана интервенция след уголемяването на бюста.

В САЩ за 2017 г. са направени над 215 000 такива операции. В сравенение с 2016 г. това е с около 2% по-малко.
И се очаква тази тенденция да се запази. Причината за това е, че все по-голяма популярност набира неоперативната ринопластика – с помощта на хиалуронови филъри и ботулинов токсин, известна още като “течна ринопластика”.

Неоперативната корекция на носа (ринопластика) е една от най-желаните естетични процедури.

Неоперативна корекция на носа. Ноперативна ринопластика.

Неоперативната корекция на носа е миниинвазивна процедура, безболезнена, с бърз възстановителен период, чието приложение доведе до революция в ринопластиката. Но преди да направим анализ кои пациенти са подходящи за такава корекция, нека се запознаем с анатомията и особеностите на “идеалния нос”.

Пропорциите и размерите на носа са водещи параметри при изготвянето на анализ преди ринопластика.

Носът притежава определени полови и расови особености. В конкретната статия ще разгледаме идеалните пропорции и размери при дамите от кавказката раса.

Носът има форма на тристенна пирамида и се разполага централно, като трябва да заема около 1/3 от дължината на лицето. На него различаваме няколко основни анатомични структури – корен, гръб, връх, колумела, крила. При напречен срез на ноздрите, височината на отвора им е по-голяма от ширината. Съседните анатомични структури, с които граничи, са челото и горната устна, като сключва с тях определени ъгли (вж. снимката), които също имат своите идеални стойности:

– фронтоназален ъгъл – 115°-135°
– ъгъл на гърба на носа – 180°
– назолабиален ъгъл – 90°-110°

Правилната оценка на състоянието е от ключово значение. Тя не се прави независимо, а се взема предвид цялостната лицева конфигурация. При неоперативната ринопластика е много важен правилният подбор на пациента и по-точно можем ли с помощта на хиалуронова киселина и ботокс да извършим желаната корекция.

Редно е да се отбележи, че чрез неоперативна ринопластика не може да се коригират функционални нарушения на дишането, например крива носна преграда.

Въпреки това, неоперативната ринопластика ни дава много възможности за корекция на вродени или придобити деформации, съчетани с плюсове като безболезненост, изключително къс или никакъв възстановителен период, достъпна цена.

Какво приложение намира неоперативната корекция на носа?

■ изправяне на гърбица на носа
■ повдигане върха на носа
■ коригиране на фронтоназалния и назолабиалния ъгли
■ стесняване на ноздрите

Болезнена ли е процедурата?

Интервенцията не е болезнена и не изисква предварително обезболяване. По желание на клиента би могло да се добави упойка под формата на крем или да се използва нервен блок.

Какъв е периодът на възстановяване след процедурата?

Най-често такъв период не същестува и човек може веднага да се върне към социалните си ангажименти.

За финал на този кратък обзор по отношение на ринопластиката, ще Ви представим 2 клинични случая от нашата практика.

Касае се за пациентка на 24 години, която идва по повод уголемяване на устните, но в рамките на консултацията стигнахме до решение да коригираме някои малки забележки по носа. Намесата се състоеше в повдигане на върха на носа и изправяне на фронтоназалния ъгъл в границите на идеалните 115°-135°.
Втората пациентка има вродена деформация на носа, без да са налице функционални смущения на дишането. Коригирахме фронтоназалния ъгъл, гърбицата по гърба на носа и повдигнахме леко върха.

Ако сме успели да грабнем Вашето внимание, може да запишете час за безплатна консултация.

Автор: д-р Константин Ставров
Оценете страницата
ЗАПАЗЕТЕ ЧАС