Кой е най-добрият филър?

Dr. Stavrov Aesthetics
Dr. Stavrov Aesthetics

Кой е най-добрият филър за устни?” или “Кой е най-добрият филър за лице?” са едни от най-често задаваните въпроси в нашата практика. Не съществува еднозначен отговор. Истината е, че изборът на продукт зависи най-вече от желания естетичен резултат. Затова правилната и изчерпателна естетична консултация заема основно място при избора на продукт.

Кой е най-добрият филър?
Кой е най-добрият филър за лице и устни?

Еластичност и вискозитет

В световен мащаб се използват стотици марки филъри. Освен това всеки един от тях разполага с богата гама от подпродукти, които се различават по някои от своите основни характеристики – еластичност (разтегливост) и вискозитет (плътност).

Вискозитетът (плътност, гъстота) е мярка за съпротивлението на филъра при преместването на едни негови пластове спрямо други. Така например филърите с нисък вискозитет са по-течни и се инжектират в по-горните слоеве на кожата. Те намират приложение за корекция на хлътвания под очите или повърхностни бръчки, като тези по кожата на шията или над горната устна, Обратно, по-вискозните филъри са по-плътни и се инжектират върху костта или в дълбоките мастни депа. Използват се за оформяне на скули, контуриране на долна челюст или моделиране на брадичка.

Еластичността е свойство на филърите, което им позволява при упражняване на натиск или движение да променят формата си, като след преустановяване на тази сила се възстановяват до изходната позиция. Филърите с по-висока еластичност са по-моделируеми и се предпочитат за зони, които са по-динамични – напр. устните. Тези, които са с по-ниска еластичност, не се влияят от натиск върху тях и намират приложение за корекции в областта на брадичката, долната челюст, слепоочието.

В търсене на най-добрия филър стигаме до следното заключение:

Правилният избор на филър е от ключово значение за постигане на търсения резултат. Той трябва да бъде съобразен както с естетичните виждания на пациентите, така и с анатомичните особености на зоната, в която предстои да се инжектира. Затова ние отделяме достатъчно време за естетична консултация, в рамките на която да се запознаем с желанията на нашите клиенти.

д-р Константин Ставров

Най-добрият филър за устни

Не съществува друга естетична процедура, при която изборът на продукт да е толкова определящ за крайния резултат. Периоралната област е една от най-активните зони по нашето лице, в която са локализирани множество мимически мускули. Устните участват в хиляди движения дневно, свързани с речта, храненето и изразяването на емоции. Това налага използваните продукти да са с висок профил на еластичност, за да могат постоянно да изменят своята форма под действието на мускулните съкращения. Що се отнася до плътността на продукта, изборът зависи от устните на пациента. Когато се касае за тънки устни е уместно да се използва по-мек продукт. Същото важи за контур на устни и в случаите когато търсеният резултат е лека хидратация. При по-големите устни има опция за избор. За увеличаване на обема може да се използва и по-плътен продукт. Ако се работи предимно за контуриране първи избор са по-меките и по-пластични продукти.

Най-добрият филър за хлътвания под очите

Едно от основните свойства на хиалуроновите филъри е тяхната хидрофилност или способността им да свързват вода, което увеличава тяхната продължителност и ефект. При корекция на слъзна падина или т.нар. хлътвания под очите подходът е малко по-различен. За тази зона е характерно задръжката на течности и формирането на торбички, което налага да се използват филъри, които не свързват вода или това тяхно свойство е много слабо застъпено. Кожата е по-тънка, работи се по-повърхностно, а това изисква тези продукти да са с по-нисък вискозитет. Използването на грешна техника или неподходящ продукт може да доведе до катастрофални резултати, което изключва компромис по отношение на качеството и цената.

Най-добрият филър за скули, брадичка, долна челюст

Изборът тук се свежда отново до крайния резултат – възстановяване на изгубен обем или придаване на допълнителна проекция, а също и от някои анатомични особености. Такава консултация следва да бъде направена от естетичен дерматолог на място. На практика грешният избор може да доведе само да изгубени ползи, защото ефектът от 2 мл. с нисковискозен продукт може да се равнява или дори да отстъпва по отношение на резултатите, получени само с 1 мл. от един по-плътен и силно хидрофилен филър с хиалуронова киселина.

Най-добрият филър за повърхностни бръчки

В този случай критериите за избор са сходни с тези при корекция на слъзна падина. Използват се меки, нисковискозни, слабо или умерено хидрофилни продукти, защото се работи съвсем повърхностно. Редно е да се отбележи, че по този начин се коригират единствено статични повърхностни бръчки. За изглаждане на динамични такива се използва ботулинов токсин.

Безплатна естетична консултация с дерматолог в гр. София

Ние вярваме, че общуването е ключът към всяка успешна връзка. То е необходимост за избирането на правилната естетична процедура, която от своя страна да доведе до желания краен резултат. Затова Ви каним на безплатна естетична консултация. Нашият адрес е гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. проф. Велизар Велков 36 (зад фитнес център Пулс). За повече информация свържете с нас.

3.9/5 - (23 гласа)
ЗАПАЗЕТЕ ЧАС