Клинична дерматология

бръчки на челото

Дерматологията е медицинска специалност, която се занимава с болестите на кожата, видимите лигавици и кожните придатъци (косми и нокти). В нашата клиника се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от инфекциозни, автоинфламаторни, автоимунни и алергодерматози, както и на доброкачествени и злокачесветни кожни образувания.

Венерологията е дял от медицината, който се занимава с диагностиката, лечението и превенцията на болестите, предавани по полов път. Венерологичните заболявания се причиняват от бактериални, вирусни, гъбични и паразитни микроорганизми. В клиниката се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от сексуално предавани инфекции.

Дерматохирургията е дял от клиничната дерматология, която третира оперативно проблеми на кожата и нейните придатъци (косми и нокти). Хирургията е насочена към премахване на образувания с различни морфологични характеристики. Третират се злокачествени тумори като малигнен меланом, базоцелуларен карцином, спиноцелуларен карцином, редки кожни тумори, както и доброкачествени тумори като бенки, себорейни кератози, липоми, епидермални кисти и др.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
%d bloggers like this: