Клинична дерматология

бръчки на челото

Дерматологията е медицинска специалност, която се занимава с болестите на кожата, видимите лигавици и кожните придатъци (косми и нокти). В нашата клиника се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от инфекциозни, автоинфламаторни, автоимунни и алергодерматози, както и на доброкачествени и злокачесветни кожни образувания.

Венерологията е дял от медицината, който се занимава с диагностиката, лечението и превенцията на болестите, предавани по полов път. Венерологичните заболявания се причиняват от бактериални, вирусни, гъбични и паразитни микроорганизми. В клиниката се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от сексуално предавани инфекции.

%d bloggers like this: