Дерматология

бръчки на челото
Дерматология

Дерматологията е медицинска специалност, която се занимава с болестите на кожата, видимите лигавици и кожните придатъци (косми и нокти). В нашата клиника се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от инфекциозни, автоинфламаторни, автоимунни и алергодерматози, както и на доброкачествени и злокачествени кожни образувания.

Първичният преглед се състои от обстоен оглед на всички кожни изменения. При необходимост се прилага и дерматоскопия, чрез която се анализират пигментната и съдовата мрежа и други микроструктури в дадено образувание. Лекарят се запознава с медицинска документация при наличие на такава и назначава допълнителни изследвания при необходимост.

Вторичният преглед се провежда в рамките на 30 дни след първичния преглед, за да се проследи динамиката на кожното заболяване и да се оцени повлияването му от назначена терапия. Лекарят прецизира необходимостта от допълнителни диагностични и терапевтични мерки.

Първичен преглед 50 лв
Вторичен преглед 30 лв

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
%d bloggers like this: