+ Дерматология

Дерматология

Дерматологията е медицинска специалност, която се занимава с болестите на кожата, видимите лигавици и кожните придатъци (косми и нокти). В нашата клиника се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от автоимунни, автоинфламаторни, инфекциозни и алергодерматози, както и на доброкачествени и злокачесветни кожни образувания.

+ Венерология

Венерология

Венерологията е дял от медицината, който се занимава с диагностиката, лечението и превенцията на болестите, предавани по полов път. Венерологичните заболявания се причиняват от бактериални, вирусни, гъбични и паразитни микроорганизми. В клиниката се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от сексуално предавани инфекции.

+ Естетична дерматология

Естетична дерматология

Естетичната дерматология е дял от дерматологията и една от най-динамично развиващите се медицински дисциплини. Неин фокус са неинвазивните и микроинвазивните техники за корекция на нежелани бръчки, възстановяване на загубени обеми, заличаване на белези, повишаване тургора и качеството на кожата, намаляване на излишни мастни депа и др.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
%d bloggers like this: