+ Естетична дерматология

Естетична дерматология

Естетичната дерматология е дял от дерматологията и една от най-динамично развиващите се медицински дисциплини. Неин фокус са неинвазивните и микроинвазивните техники за корекция на нежелани бръчки, възстановяване на загубени обеми, заличаване на белези, повишаване тургора и качеството на кожата, намаляване на излишни мастни депа и др.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
%d bloggers like this: