+ Дерматология

Дерматология

Дерматологията е медицинска специалност, която се занимава с болестите на кожата, видимите лигавици и кожните придатъци (косми и нокти). В нашата клиника се провеждат диагностика и лечение на целия спектър от автоимунни, автоинфламаторни, инфекциозни и алергодерматози, както и на доброкачествени и злокачесветни кожни образувания.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС
%d bloggers like this: